Bases: VIII Reconeixement Ciutats Amigues de la Infància i IX Certamen de Bones Pràctiques. Convocatòria 2017 – 2018

El Programa Ciutats Amigues de la Infància posa a disposició de tots els Governs Locals interessats en el Programa, les Bases de la convocatòria per obtenir per primera vegada o per renovar el Segell Cuitat Amiga de la Infància. Addicionalment, aquelles entitats que comptin amb un projecte amb l’objectiu d’impulsar el benestar de la infància i l’adolescència, podran presentar-se al Certamen de Bones Pràctiques.

Segell de Reconeixement de Ciutats Amigues de la Infància

Mitjançant la concessió del Segell de Reconeixement de Cuitat Amiga de la Infància, aquesta convocatòria té com a finalitat reconèixer un model de gestió amb un enfocament de drets d’infància portat a terme per Governs Locals. Aquest Segell es tradueix en què el Govern Local compta amb una política local d’infància que es basa amb un diagnòstic de la realitat dels nens i nenes i de la pròpia localitat realitzat de forma participativa (incloent a la infància); que el Govern Local té com a interlocutor reconegut a un Òrgan de participació d’Infància i Adolescència dinàmic i que en el disseny, implementació, seguiment i avaluació d’aquestes polítiques les autoritats locals i l’equip tècnic treballen en xarxa, a dins la corporació i a nivell extern.

El reconeixement es realitza mitjançant l’atorgament d’un Segell de Reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància. Aquesta distinció té una vigència de quatre anys.

Les bases consideren per separat els dos escenaris següents:

  • Municipis o Governs Locals que desitgin obtenir el Segell per primera vegada.
  • Municipis o Governs Locals que van obtenir el reconeixement l’any 2014 i desitgin renovar-lo.

És necessari que els municipis interessats segueixin les directrius diferenciades, per cadascun dels casos anteriors.

Certamen de Bones Pràctiques

Mitjançant aquest certamen el Programa premia accions i projectes concrets promoguts pels Governs Locals o per entitats socials de divers tipus (centres educatius, associacions, fundacions, AMPA, etc.) amb un enfocament de drets d’infància, centrats en la Convenció sobre els Drets l’Infant i dirigits a impulsar el benestar de la infància i l’adolescència.

Les organitzacions interessades podran presentar a aquesta convocatòria una Bona Pràctica, que haurà d’emmarcar-se dins d’una de les següents categories:

  • Planificació urbana sostenible realitzada per la infància i adolescència.
  • Programes eficaços d’atenció a la infància i adolescència més vulnerable.
  • Estratègies innovadores de participació infantil i adolescent.
  • Abordatge de problemes de violència en els àmbits educatius i en xarxes socials i espais comunitaris.
  • Models exitosos d’inclusió social ja sigui de gènere, cultural, ètnic o econòmic.
  • Campanyes efectives dirigides a la millora del benestar de la infància i l’adolescència.
  • Aplicació de l’Agenda 2030 o Agenda Hàbitat III en l’àmbit local, amb un enfocament de drets d’infància.

Així mateix s’estableix la següent categoria específica per a Governs Locals amb Segell de Reconeixement CAI vigent, amb el propòsit de generar i compartir aprenentatges relatius a la manera de gestió CAI:

  • Experiències que puguin replicar-se de Models de Gestió CAI

Documents de treball

 

Últimas noticias

[pt_view id=”ee8aa20ov7″]