Bases: VIII Reconeixement Ciutats Amigues de la Infància i IX Certamen de Bones Pràctiques. Convocatòria 2017 – 2018

El Programa Ciutats Amigues de la Infància posa a la disposició de tots els governs locals interessats en el Programa, les bases de la convocatòria per a obtindre el Segell Ciutat Amiga de la Infànci per primera vegada o per a renovar-lo. A més, les entitats que tinguen un projecte amb la finalitat d’impulsar el benestar de la infància i l’adolescència, poden presentar-se al Certamen de Bones Pràctiques.

Segell de Reconeixement de Ciutats Amigues de la Infància

Mitjançant la concessió del Segell de Reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància, esta convocatòria té com a finalitat reconéixer un model de gestió amb un enfocament de drets d’infància portat a terme per governs locals. Este Segell indica que el govern local disposa d’una política local d’infància que es basa en un diagnòstic de la realitat dels infants i de la mateixa localitat realitzat de forma participativa (incloent-hi la infància); també indica que el govern local té com a interlocutor reconegut un òrgan de participació d’infància i adolescència dinàmic, i que en el disseny, la implementació, el seguiment i l’avaluació d’estes polítiques, les autoritats locals i l’equip tècnic treballen en xarxa, tant dins de la corporació com fora.

El reconeixement s’efectua mitjançant l’atorgament d’un Segell de Reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància. Esta distinció té una vigència de quatre anys.

Les bases consideren per separat els dos casos següents:

 • Municipis o governs locals que volen obtindre el Segell per primera vegada.
 • Municipis o governs locals que van obtindre el Segell l’any 2014 i que ara el volen renovar.

Els municipis interessats han de seguir les directrius que s’indiquen en cada un dels casos anteriors.

Certamen de Bones Pràctiques

Mitjançant este certamen, el Programa premia accions i projectes concrets promoguts per governs locals o per entitats socials de divers tipus (centres educatius, associacions, fundacions, AMPA, etc.) amb un enfocament de drets d’infància, centrats en la Convenció sobre els Drets l’Infant i dirigits a impulsar el benestar de la infància i l’adolescència.

Les organitzacions interessades poden presentar a esta convocatòria una bona pràctica que ha d’emmarcar-se dins d’una de les categories següents:

 • Planificació urbana sostenible realitzada per la infància i l’adolescència.
 • Programes eficaços d’atenció a la infància i l’adolescència més vulnerable.
 • Estratègies innovadores de participació infantil i adolescent.
 • Tractament de problemes de violència en els àmbits educatius i en xarxes socials i espais comunitaris.
 • Models eficaços d’inclusió social ja siga de gènere, cultural, ètnica o econòmica
 • Experiències reproduïbles o exportables de models de gestió CAI
 • Campanyes efectives dirigides a la millora del benestar de la infància i l’adolescència.

  Així mateix, s’establix la següent categoria específica per a governs locals amb Segell de Reconeixement CAI vigent, amb el propòsit de generar i compartir aprenentatges relatius a la manera de gestió CAI:

  Aplicació de l’Agenda 2030 o de l’Agenda Hàbitat III en l’àmbit local, amb enfocament de drets d’infància.

Documents de treball

 

Últimas noticias

[pt_view id=”ee8aa20ov7″]